Започна ремонтът на моста край село Любеново

Стартираха дейностите по довършването на моста на пътя за село Любеново. Изпълнител на строителството е „КЛАСИКО ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. София. Стойността на договора е 657 058,15 лв. без ДДС. Мостът трябва да бъде завършен за 90 дни. Срокът за изпълнение тече от 31 октомври 2017 година. По мостовото съоръжение остават за изпълнение довършителни работи по горното строене и оформяне на откосите с облицовка.
Довършителните работи по горното строене обхващат полагане на хидроизолация върху пътната плоча, полагане на асфалтобетон за настилка, както и доставка и монтаж на чугунени отводнители, стоманен парапет и еластична ограда. Предвиждат се още вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. След изпълнение на пътната варианта е необходимо да се оформят откосите при устоите на моста и подходите към моста /крила, преходна плоча, насип зад устоите/ за връзка с пътя. Предвиждат се още за изпълнение временен отбивен път и строително-монтажна площадка, необходими за реализацията на горепосочените дейности. След приключване на СМР трябва да се развали старото мостово съоръжение /с дървена връхна конструкция и долно строене от каменна зидария /, което е в непосредствена близост. По част пътна се предвижда за изпълнение участък с дължина 581,36м, включващ изграждане на пътна настилка по пътна варианта и мост. Пътната варианта включва земни, пътни, асфалтови работи, изграждане на малки съоръжения, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.
Конструкцията на моста е изградена на различни етапи. Разрешителното за строеж на моста е от 30.12. 1994 година. Последните работи по съоръжението са приети през 2013 година. През януари 2016 година река Харманлийска преля за пореден път и наводни стария мост за село Любеново. Тогава кметът Добри Беливанов обяви частично бедствено положение. След това са направени постъпки пред комисията по бедствия и аварии на Министерски съвет за отпускане на средства за довършане на новия мост към село Любеново. С постановление на Министерски съвет от месец април 2017 година са отпуснати необходимите средства за довършването на моста.