Започна санирането на Областната администрация в Хасково

Дадоха старт на санирането на сградата на Областна администрация-Хасково на официална церемония, на която присъстваха областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов и заместник областният управител Мартин Узунов.
Обновяването на сградата се осъществява по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация-Хасково“.Той се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Община Хасково е бенефициент, а Областна администрация-Хасково е партньор. „За мен е чест да участвам в церемонията за старта на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация – Хасково. Той се реализира на базата на интегриран план за градско възстановяване и развитие, който бе изготвен в община Хасково в мандата 2011-2015 г. и на базата на уточнените зони и обекти за въздействие и инфраструктура на обществени сгради – социална, туристическа, културна, спортна и административна.“, каза областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов. Проектът за реконструкция, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация-Хасково е част от зоните и обектите, които подлежат на ремонтиране по интегрирания план. Досега 30 % сградите с обществено значение в града са обновени по него.
Общата стойност на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация-Хасково“ е 1 994 533.88 лева. 1 695 353,81 лв. са европейско финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие, а 299 180,07 лв. са национално съфинансиране.