Започна терапия за 30 деца с увреждания в Хасково

30 деца с увреждания започнаха терапия в Хасково по проект реализиран от общината „Воден свят и терапевтична конна езда”. Първите занимания в басейна и на конната база донесоха на децата изключително добро настронение. Всички се чувстват прекрасно и нямат търпения за следващото пътуване. Заниманията се водят в присъствието на специалисти -психолог, социален педагог,рехабилитатор и социални работници от общината, треньор по плуване.
Финансирането е от фонд Сооциална закрила към Министерството на труда и социалната политика. Стойността на проекта е близо 9 хиляди лева. Според специалистите заниманията в басейн с минерална вода и контакта с коне ще допринесе за подобряване на физическото и психо-емоционално състояние на децата и младежите с увреждания. Децата, които участват в проекта са от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, както и за деца и младежи от Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ в Хасково.
В рамките на един месец децата ще участват в комплексна рехабилитационна програма и индивидуална работа при хипотерапевтични процедури с коне. Заниманията са ежедневни в продължение на месец.Транспорта до басейна и конната база е осигурен от общината.