Зарибяват язовирите „Кърджали” и „Студен кладенец”

Язовирите „Кърджали” и „Студен кладенец” са предложени за зарибяване през тази година. Това става ясно от проект на заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
Съгласно Закона за рибарството и аквакултурите лицата, които разпространяват билети за любителски риболов трябва да разходват ежегодно не по-малко от пет на сто от стойността на продадените от тях билети за любителски риболов за зарибяване на обекти, определени за любителски риболов. Предложения и възражения по проекта могат да се изпращат до Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в едномесечен срок от датата на публикуването му. Той е качен на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите на 25 февруари.