Заседава Националния съвет за тристранно сътрудничество

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание от 14.00 ч. днес в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет при следния дневен ред:
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, внесен от министъра на труда и социалната политика.
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2024 г., внесен от министъра на труда и социалната политика.
Избор на ротационни заместник-председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество.