Застрашено е производството на български плодове и зеленчуци

Производството на български плодове и зеленчуци е застрашено, предупреждават учени от Селскостопанската академия. В момента само на една десета от обработваемата земя се отглежда нещо различно от зърнени култури.
Вероятно заради по-доброто субсидиране в българското земеделие се произвеждат най-много зърнени култури, сочат данните на академията, представени от председателя ѝ професор Мартин Банов. „85,5% процента са заети от завода житни култури, пшеница, царевица и слънчоглед и само 10,7% от останалите култури. Това е една от причините, поради които в България вече трудно се намират български зеленчуци, български плодове, български картофи“. Причина за отказа от производство на плодове и зеленчуци е и липсата на работна ръка, „защото от всички тези култури, попадащи в тез 10,7% изискват по-малко механизация, повече работна ръка, а такава все по-трудно се намира“. Според учените трябват спешни мерки, за да е ясно върху каква земя какво е подходящо да се отглежда. „Първата е да направим едно агроекологично райониране на територията на страната и втората е да се разработи ведомствен кадастър на земеделската територия“, посочи проф. Банов.