Защо българите не посещават културни събития

Малко над 50% от българите не посещават културни събития, защото е прекалено скъпо, сочи проучване на „Маркет линкс“. То е по поръчка на „Фабрика за идеи“ и е финансирано от Национален фонд „Култура“. Изследването е проведено през януари 2023 г. сред представителна извадка от 1024 пълнолетни български граждани.
Под културни събития организаторите имат предвид посещението на театри, концерти и под., където се предполага физическо присъствие. Част от запитаните (36%) заявяват, че нямат свободно време. Малко над 20% казват, че нямат достъп до културни събития, т.е. такива не се провеждат в тяхното населено място. Малко над 55% заявяват, че биха посещавали повече културни събития, ако имаха финансова възможност. Свободното време също е ключов фактор – 53% от анкетираните казват, че биха посетили културно мероприятие, ако имаха повече време. Част от запитаните (43%) казват, че биха отишли, ако такива събития се провеждат в техния град или има организиран транспорт до мястото, където се провеждат.