За десет години София е нараснала с 80 000 души

С почти 80 хил. души се е увеличило населението на София в рамките на десет години – между 2009 и 2019 г., Това съобщи икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов при онлайн представянето на анализ на ИПИ за икономическото и социалното развитие на областите в Южна България.
Едновременно с това само една област от Южна България е успяла да увеличи населението си – Кърджали – с около 3500 човека. И там, както и в София, големият фактор за увеличението на населението е механичното му движение, а не това, че има баланс между раждаемост и смъртност. В останалите области хората са намалели, като най-тежко е положението в Пазарджик и Стара Загора, които губят по почти 38 000 души всяка. Икономистът акцентира на интересната позиция на двете области – Пазарджик е между Пловдив и София, а Стара Загора е между Бургас и Пловдив, и допълни, че най-вероятно хората, които са напуснали тези области, са се насочили именно там. Николов подчерта, че в тази ситуация освен София няма печеливш и допълни, че това е обяснението до някаква степен и за динамиката на цените на жилищата през последните няколко години, за острия недостиг на места в детските градини, за проблемите в инфраструктурата, която особено в по-новите квартали не може да навакса на този бърз ръст на населението.