За истината: „Община Гълъбово крои тайни клаузи с ТЕЦ „Брикел”

Общинският съвет в Гълъбово е одобрил текст на споразумение за подписването на договор с ТЕЦ „Брикел“ на Христо Ковачки за изгаряне на отпадъци. Това е станало на извънредно заседание на съвета, проведено още на 6 юни, но до този момент споразумението не е публично обявено. Това съобщава сайтът „За истината“.
В същото време според становище на Районната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора, ТЕЦ „Брикел“ може да започне да изгаря отпадъци без Оценка за въздействие върху околната среда, тоест без анализ как тази дейност би се отразила на хората и природата в района. От „Грийнпийс България“ вече изразиха тревогата си, че смяната на горивото в една от най-остарелите технически и морално въглищни електроцентрали в страната може да доведе до още по-сериозни екологични проблеми от тези, които ТЕЦ „Брикел“ предизвиква и в момента в Гълъбово като основен замърсител на въздуха там. Общината заема първото място в печалната класация на градовете с най-замърсен въздух в България. А основен проблем за населението на Гълъбово е и високата запрашеност на въздуха, източник на която е ТЕЦ „Брикел“.
В текста на споразумението, прието от Общинския съвет в Гълъбово, се описват задълженията на двете страни в бъдещите им договорни отношения. Сред целите на първо място е записано предоставянето от общината за изгаряне в „Брикел“ на смеси, получени след механично третиране на отпадъци и модифицирани горими отпадъци или т.нар. RDF. Като по-дългосрочна цел на партньорството е подобряването на качеството на атмосферния въздух в региона. Общинските съветници виждат и възможност за оползотворяване на битовите отпадъци от общината и спестяване на средства за транспортирането им до Регионалното депо край старозагорското с. Ракитница.
Договорът ще бъде подписан в едноседмичен срок от получаването на необходимите административни документи, включително и на новото Комплексно разрешително на „Брикел“ което според стр. 2 от споразумението трябва да бъде издадено през октомври т.г. То трябва да регламентира оползотворяването на не по-малко от 500 хил. т. отпадъци годишно. В споразумението е записано още, че след безвъзмездното третиране на 100 хил. тона отпадъци в продължение на една година от сключването на договора, двете страни ще преговарят за нови количества като техния размер, цени и срокове на доставка ще бъдат допълнително уточнени.
Важна подробност е, че община Гълъбово поема ангажимента да съдейства с експертна помощ за промяната и актуализацията на Комплексното разрешително на дружеството на Христо Ковачки. Още по-интересни са задълженията на общината, зписани в други 4 точки от споразумението и с дружеството на Ковачки. Според тях местната администрация няма право да дава гласност „на факти и обстоятелства с характер на вътрешна тайна за дружеството, както и да разгласява данни, разговори и кореспонденция между страните, свързани с изпълнението на договора“, който предстои да бъде подписан. Тази клауза звучи странно при положение, че изгарянето на отпадъци е тема с висок обществен интерес, тъй като е пряко свързана с чистотата на въздуха. Във финалните клаузи на споразумението изрично е записано, че то се прекратява, ако „Брикел“ не получи до декември 2019 г. Комплексно разрешително да изгаря 500 хил. т. отпадъци годишно.
Според кмета на Гълъбово Николай Тонев, който най-вероятно ще се бори и за следващ мандат на поста си, общината има намерение да се включи директно в доходоносната търговия с отпадъци. За тази цел Тонев възнамерявал да поиска разрешение от Общинския съвет в града за изтеглянето на банков кредит, който да инвестира в сепарирането на отпадъци и изграждането на инсталация за преработка на RDF. А получената суровина, далеч по-чиста от въглищата в Източно-маришкия басейн, да предлага за изгаряне не само в ТЕЦ „Брикел“, но и в други заводи, включително и в централата на американската компания „AES“, която също се намира на територията на община Гълъбово.
В публикацията на „За истината“ се твърди, че въпреки предварителната уговорка за интервю с изпълнителният директор на „Брикел“ Яни Павлов след края на лятната му отпуска, той и до момента не отговаря на мобилния си телефон. От разговора с него е трябвало да стане ясно изгарят ли в момента в централата отпадъци или не. С мълчание е реагирала и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора, до която са били изпратени въпроси дали дружеството на Христо Ковачки вече изгаря отпадъци в ТЕЦ „Брикел“, ще получи ли ново комплексно разрешително и дали на компанията е наложена санкция за последното замърсяване на въздуха в Гълъбово в началото на лятото. От „Грийнпийс България“ неотдавна оповестиха Доклад за най-големите източници на замърсяване със серен диоксид в света. Според констатациите, отразени в него, България единствена в Европейския съюз се нарежда в списъка на 20-те най-замърсяващи държави в света.