Здравей слънчево лято казват децата от Тунджанските села

На прага на лятната ваканция и предстоящите летни емоции на 14 и 15 юли се проведоха редица празници, обединени в рамките на интерактивно семейно занимание под общото мото „Здравей, слънчево лято“ в селата Скалица, Ботево и Бояджик, община „Тунджа“.
Организатор на интерактивното семейно занимание с деца и родители, е екипът на Общностен център за деца и семейства – с. Козарево по проект „Желани пространства” – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проявите се проведоха съвместно с ДГ „Звездица“ с. Скалица и изнесените филиали в селата Ботево и Бояджик, община „Тунджа“. Участие взеха деца и родители, потребители на услугите по проекта от селата Скалица, Бояджик и Ботево, както и учители и възпитатели от детските градини. Емоционалните празници започнаха с програма от стихчета, песни и танци, подготвени от децата под ръководството на учителите и възпитателите. След прекрасните изпълнения на децата, специалистите от Общностния център за деца и семейства, организираха забавни арт занимания и спортни игри – като дърпане на въже и надбягване с препятствия, най-големи забавления предизвика играта „Мини в ритъма на танца под въжето“.