Здравния туризъм коментираха на форум в Минерални бани

Модератор на Втората сесия на Седмата национална конференция по медицински и здравен туризъм в Минерални бани бе магистър фармацевтът Венелин Сапунаров, председател на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София – Столична. Основните теми на сесията бяха „Общините, които искат да развиват здравен туризъм – с подкрепата на институциите – представители на местните власти. Дискутирани бяха добри практики в усвояване на ресурси на минерални води в община Минерални бани с лектор Величко Величков – директор на Българската асоциация по подземни води. Венелин Сапунаров представи лекция на тема Профилактика при повишен здравословен риск от вируси – предизвикателства и различни гледни точки.
След края на работния модул участниците в конференцията посетиха Шарапаните, връх Аида, параклиса с минерална вода и крепостта „Свети дух”. В края на втория ден от научния форум магистър-фармацевтът Веселин Сапунаров сподели, че е бил впечатлен от проекта за отопление на детска градина чрез използване на естествена минерална вода, реализиран в община Минерални бани.