Здравното ведомство закупува 7 медицински хеликоптера

Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за „Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ“.
Целта е да бъдат закупени шест медицински хеликоптера, като е предвидена опция за закупуване на два допълнителни. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 162 711 735,86 с ДДС. Очакванията са шестте хеликоптера да бъдат доставени до 30 април 2026 г., като първият от тях да бъде получен до 1 декември 2023 г. „Чрез осигуряването на въздухоплавателните средства на българските граждани ще бъде гарантиран качествен, равнопоставен и навременен достъп до спешна медицинска помощ и в по-отдалечени и труднодостъпни региони“, добавят от МЗ. В срок до 1 септември 2022 г. потенциалните кандидати имат възможност да подават оферти за участие в поръчката чрез платформата ЦАИС.