Зеленият сертификат отпада от днес

От днес отпада изискването за „зелен сертификат“ за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента. Също така се облекчават противоепидемичните мерки и във висшите училища.
Присъствено обучение в университетите ще се провежда по график, като не се допуска смесване и едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите. Университетите трябва да създадат организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията.