Златотърсачи с багери без номера по поречието на Струма

Осем незаконни мини за промишлен добив на злато край река Струма в Кюстендилско установи проверка на енергийното министерство. След проверката на Върховната административна прокуратура, на тези места, където имаше машини и техника и се добиваше злато преди около седмица, сега си е тръгнала.
Вижда се и опит за заличаване на следите от дейността, която са извършвали – заравяни са следите от верижната техника, която е работила на мястото. Там е имало и фургон, в който изглежда са оперирали с въпросната техника. Прокуратурата възложи на Министерството на енергетиката да направи проверка дали се извършва добив на злато. На мястото, по поречието на река Струма преди 10 дни имаше разкопана открита мина и се добиваше злато. Без разрешение и концесия. общо осем подобни обширни терена са известни по поречието на Струма. На всички вече няма хора и техника.
„От 8 проверени места, известни ни до този момент, 7 са напълно заравнени. Останало е само едно място, което създава спомени, че е имало някакви изкопни дейности. Без лица на нито една от местата, проверени миналата седмица. Повечето са заравнени, един изкоп е останал, който не е заравнен“, обясни Станислав Станков, директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“, на Министерство на енергетиката. Според него било трудно за де установи кой е извършил това нарушение. „Така сме затруднени с последващи действия и ангажиране на административно-наказателна отговорност предвид това, че трудно се установява. При всички проверки се установява техника, лица, но трудно е да се хванат по време на непосредствения добив, но пък тези дейности са инкриминирани 2017 г.“ добави той. Техниката, с която се добива злато е без номера, ако властите не хванат човек, непосредствено да оперира с нея, актовете падат в съда, защото хората на място казват, че са там случайно. „На база на изкопите, които видяхме, става въпрос за промишлен добив. Няма законна концесия, това е отдавна проучвано находище за разсипно злато. По геоложкия доклад по данните, които имаме 0.2 грама на един кубик земна маса“, уточни Станков, но не стана ясно дали техниката, която е без номера е иззета.
Според местни жители старите проучвания са актуални и неточни, а треската за злато по поречието на Струма доказва, че там се добиват много по-големи количества. Остават последиците от златодобива до река Струма. Езерото, което се намира между реките Струма и Драговищица е изкуствено създадено от хората, които извършват тази дейност. В изкопаната дупка е дренирана водата. Колко злато е добито тук на място – няма как да се разбере, защото проучванията за добив тук са правени през 80-те години на миналия век и не са достатъчно актуални.