Ивайловград подписа договор за инфраструктурен проект

Кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова подписа договор за най-големия инфраструктурен проект отпускане на финансиране на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Държавен фонт „Земеделие“ отпусна субсидия в размер на 4 212 289,39 лв. за подобряването на междуселищната пътна инфраструктура за целите. Ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на пътна и тротоарна настилка. Ще се изградят подземни тръбни мрежи за широколентов интернет.
Благодарение на проекта ще бъдат ремонтирани пътните отсечки: Ивайловград – село Свирачи, кв. Лъджа – Мананастирът „С. св. Константин и Елена“ – Римски мост, село Планинец – село Соколенци, село Железино – село Гугутка / Железино – Пъстрок/, село Свирачи – село Мандрица / Белополяне/. „Ние можем, мислим и имаме капацитета да го направим! Това на всички езици се нарича експертност!“, сподели Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова.