Иван Газдов реди изложба в Дома на хумора и сатирата

От днес до 11 май Музеят „Дом на хумора и сатирата” – Габрово представя изложбата на професор Иван Газдов „Черни докосвания. Почит за графикатурата”. Официалното откриване е днес в зала 7 от 18,00 часа. Това е една различна история, въвличаща ни извън рамките на обозримата реалност и изпращаща ни отвъд границите на комфортното равновесие между смисъл и форма. Изобщо не е случайност, че професор Иван Газдов ще открие самостоятелна изложба тук. Помним предишните две: първата с 50 илюстрации към книгата на Радой Ралин „Смей се палачо (палячо)” през 1982 г. и „Графикатура” през 1995 г.
Връзките на автора с Музея „Дом на хумора и сатирата” започват още от самото му създаване. Художникът е участник в Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата от първото му издание през 1973 година. През годините неговите дарени на музея творби са важна част от фонда „Хумор на народите”.
„Графикатура” сваля оковите на разума и навика. Води ни към втора действителност, далеч от всякакви коловози. Това е увлекателен разказ за неконвенционалната природа на образа, надхвърляща стандартните граници на въображението. На пръв поглед абстрактните компоненти в творчеството на Иван Газдов са обединени от ярко оформена мисъл. Комбинацията между графика и тур (пътуване) е пътешествие в света отвъд реалността. Бялото и черното понякога се мразят, но винаги са заедно в една обща линия. Както казва за неговото творчество Радой Ралин: „Линията му не само изобразява, тя вниква.”
Графикатурата казва – това, което виждате, не е онова, което си мислите, че виждате. Заради това професор Газдов споделя „Когато рисувам, аз не мисля, аз измислям!” В неговото творчество са „втъкани” много хумор и ирония. Хуморът не е разбираем от всеки, иронията и автоиронията – още по-малко. Но все пак хуморът е надежда. Изкуство, което не ти дава надежда, което не те вдъхновява, е изкуство на безнадеждността. Хуморът в графикатурата идва чрез пропорцията.
Според Петко Н. Петков, изследовател на творчеството на Газдов, моралът на формата, за който говори художникът, е пределът на графичната морална деформация и това е негово откритие – да направиш рисунка на вътрешни морални стойности чрез пропорция е личен, индивидуален начин за съотнасяне на елементи и натоварване на смисъл.
Георги Лозанов го характеризира: „Така, без да се усетиш, попадаш в артистичен лабиринт, изходът от който минава през близки и далечни препратки към старите майстори, през постмодерната пастишност, заличила границите между иронията и сериозността, оригинала и цитата, хората и вещите, а и още по-нататък – през калиграфията, йероглифите и японската графика. Трябва да си способен да извървиш тези маршрути, иначе си оставаш завинаги вътре в рисунките на Газдов, техен пленник, макар и развеселен.”
На вернисажа ще имаме възможност да общуваме лично с автора и доц. Георги Лозанов, който ще открие изложбата.
Професор Иван Газдов е роден през 1945 година в град Ямбол. Завършва художествената гимназия в град София през 1964 г. и Националната художествена академия „Николай Павлович” през 1970 г. От 1973 г. печели конкурс за хоноруван асистент в специалност „Плакат” и е преподавател в най-старото и престижно училище за изобразително изкуство в България. Кариерата на Иван Газдов е свързана със системен труд в областта на създаването на висококачествени продукти в сферата на изобразителното изкуство и интелигентното преподаване. От повече от 40 години той е отговорен за развиването на творчески усет и професионални иновации у няколко поколения български художници. В периода между 1999 – 2003 година Иван Газдов е ректор на Академията. Създател е на школата „Авторски плакат” в България, както и на собствен патентован стил – „Графикатура”. Работи в областта на графиката и графичния дизайн, автор е на няколко монографии за плаката и многобройни статии в специализирания печат и е носител на многобройни награди.