Иван Гешев бе избран за главен прокурор от ВСС

Иван Гешев бе избран отново за главен прокурор на заседанието на ВСС днес. Той получи подкрепа от 20 членове на съвета след явно гласуване. „Против“ гласуваха председателят на ВКС Лозан Панов, Олга Керелска, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова.
Двайсет членове на ВСС подкрепиха Гешев и при първия избор, промяна в подкрепата след указа на президента, с който той върна избора, няма. Днешното решение на ВСС ще бъде изпратено незабавно на президента за издаване на указ за назначение на Иван Гешев. Членовете на ВСС започнаха дискусия откъде да продължи процедурата за избора на Гешев. Тя обаче доведе до скандал на тема „кой коя сграда е посещавал“.
Боян Магдалинчев поиска Лозан Панов да обясни дали е чакал пред някои врати и дали е бил част от политическа квота. Цацаров попита каква е разликата между избора на Панов и Гешев, след като Олга Керелска отправи към него въпрос. Аз съм съдия и знам какво значи председател на ВКС – помня Лазар Груев, Румен Янков, Иван Григоров, коментира още Цацаров.