Иван Кюранов подреди изложбата „Красота“

Иван Кюранов излага свои творби в самостоятелната си изложба „Красота“. Тя съчетава различни подходи и смесени техники – от класическите маслени бои върху платно до съвременни, стилизирани технологични постмодерни трактовки в областта на индивидуалните живописни интерпретации и взаимодействия с фотоизображения, използвани като базов материал.
Някои изображения са репродуцирани или заснети от самия автор, а други – подбрани от неговия фотоснимков архив (изрезки от списания и брошури от 60-те, 80-те година на ХХ век) или подходящи изображения, намерени в интернет.