Извънредна сесия в Хасково заради възражение на кмета

Председателят на общински съвет Хасково Таня Захариева ще свика извънредна сесия с една единствена точка – прегласуване на докладната записка на общинските съветници от ГЕРБ за разпределяне на още 181 хиляди лева за спорт и култура – това обяви Захариева. Причината за извънредното заседание е възражението на хасковския кмет по гласуваната и приета от общинския съвет докладна.
Срокът за свикване на съвета е 14-дневен и е започнал да тече от 2 ноември, когато в деловодството на Общинския съвет е внесено кметското възражение, за което от общината информираха на сайта си пет дни по-късно. Според Таня Захариева, мотивите на кмета, който иска прегласуване на докладната са меко казано несериозни. „В зала преди 10 дни Беливанов се позова на вече отменен закон, а днес цитира член от наредба, който казва само, че промените в бюджета се гласуват единствено от Общинския съвет”– заяви Захариева.
Според нея, Беливанов е наясно, че и още един нормативен акт- Наредбата за младежта и спорта, която също цитира във възражението си и която е изготвена от самия него, не работи. „Ако 4 и 4 е 8, то според тази наредба 4 + 4 е 9, или 7, и затова по нея не могат да бъдат разпределени пари за спорта, и затова той не я използва тази година”. Така Захариева защити разчетите на общинските съветници от ГЕРБ, приложени при схемата на плащане в докладната и взаимствани от вече гласувано подобно решение през лятото. „Законът винаги е един и той не може да се тълкува според обстоятелствата и настроението на един кмет”. Така Захариева лаконично коментира факта, че когато общинският съвет е гласувал вдигането на заплатите на селските кметове, Беливанов не е стопирал решението, а сега – за парите за спорта и културата търси законови хватки, за да не го изпълни” – подчерта тя.
До дни ще стане ясно кога точно ще се проведе извънредното заседание на Общински съвет Хасково. Крайният срок е 16 ноември. На това заседание Общинският съвет може да приеме с мнозинство същата докладна на съветниците от ГЕРБ, може да я приеме с изменения, а може и да я отхвърли. Ако докладната мине повторно, пред Беливанов има два варианта– или да изпълни решението на местния законодателен орган, или да го вкара в съда.