Извънредното положение отпада! Ура, извънредното положение остава!

Извънредното положение няма да бъде продължено след изтичането му на 13 май. Това решиха министрите по време на извънредно заседание на кабинета в Министерския съвет. Някои мерки, обаче, ще останат в действие до юли. „Извънредното положение по смисъла на Конституцията, чл. 84, няма нужда да бъде удължавано и преминаваме към действия, свързани с постепенно възстановяване на социално-икономическия живот“, посочи финансовият министър Владислав Горанов.
В това число влизат програмите на социалното министерство, някои ограничения в стопанския оборот и някои норми, които да дават възможност за по-плавно преминаване през епидемиологичната обстановка. Мярката 60/40 ще продължи да действа до 30 юни. Министрите са разгледали и приели Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, като в Преходните и заключителните разпоредби ще има текстове, които ще променят и закона за извънредното положение. Целта – някои мерки да продължат да действат и след 13 май.
Проектозаконът е отразен в промени в два члена на Закона за здравето – чл. 61 и чл. 63. В чл. 61 се прави промяна, с която се предвижда здравният министър с наредби да определи условията и реда за задължителна изолация на лицата, болни от заразни болести, както и карантина на контактните им лица и на тези, които са влезли на територията на страната от други държави. В чл. 63 се дава правомощия на министъра на здрвеопазването по предложение на Държавния главен инспектор д-р Ангел Кунчев да се обяви със заповед извънредна епидемична обстановка, като се предвидят и съответните извънредни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделни региони с цел защита здравето и живота на гражданите.
Конкретните противоепидемични мерки ще се определят с акт на здравния министър Кирил Ананиев по предложение на Главния държавен инспектор и директора на Регионалната здравна инспекция. “Продължават да действат и тези мерки в Закона за извънредното положение, които са насочени към стопанския и социално-икономическия живот”, заяви финансовият министър Владислав Горанов по време на брифинга. Взето е решение в края на 4 и 10 клас национално външно оценяване за учениците да не се провежда в рамките на тази учебна година. Компетенциите на учащите ще се проверят по време на оценяване през идната 2020-2021 година.
Частични ограничения ще останат в областта на дейността на частните съдебни изпълнители. Те няма да могат да налагат запори и да извършват действия във връзка с събирането на вземания. След 13 май се възстановява работата на правосъдната система в пълния и обем и обхват. Ще започнат да текат всички производства. Във връзка с възобновяването на икономиката, транспортният министър Росен Желязков каза, че тепърва предстои Националният съвет за тристранно сътрудничество, както и на отрасловите съвети да взимат конкретни решения.