Извършва се оценка на щетите в Народния театър след бурята

Министерството на културата е във връзка с ръководството на Народния театър „Иван Вазов“ и е готово да окаже пълно съдействие и подкрепа за възстановяването на сградата на театъра след бурята снощи, уверяват от ведомството.
Заради щетите от бурята снощи беше отложено представлението “Когато гръм удари, как ехото заглъхва” на камерната сцена на театъра. Всеки, закупил билет за представлението, може да го презавери на Каса „Юг“ за представление по избор в срок от 7 дни, считано от 27.09, съобщиха от театъра. Днес ще бъде направена оценка на щетите в сградата на театъра, която е със статут на единична архитектурно-строителна, художествена и историческа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. От Министерството на културата уверяват, че ще окажат пълно съдействие за възможно най-бързото изпълнение на съгласувателната процедура на аварийния ремонт на сградата, който директорът на националния културен институт обяви, че ще извърши.
В допълнение, Министерство на културата е готово да съдейства и с допълнителни финансови средства, в случай, че такива са необходими. За целта ръководството на Народния театър „Ив. Вазов“ може да кандидатства за допълнително финансиране от Министерството на културата по програмата за капиталови разходи, където към момента има неизразходен резерв. Необходимо е да бъде представена подробна количествено-стойностна план-сметка, както и проект за възстановяването на сградата.
Всякакви консервационни и реставрационни дейности по сградата на Народния театър „Иван Вазов“ следва да бъдат съгласувани с Министерството на културата съгласно Закона за културното наследство. Министерството на културата, като принципал на всички свои второстепенни разпоредители с бюджет, оказва пълно съдействие и подкрепа за функционирането им според възможностите си и е готово да разгледа всяко едно отправено по съответния ред заявление за съдействие.