Изгорелите Царски конюшни ще бъдат възстановени

Горялата сграда от „Царските конюшни“ ще бъде възстановена в оригинален вид, а комплексът ще получи предварителен статут на паметник на културата. През септември Министерството на културата и Столичната община ще внесат в парламента предложения за промени в Закона за културното наследство, с които ще улеснят процедурите, с които да задължават собствениците на сгради паметници да ги поддържат.
Още днес министърът на културата ще получи график кога ще бъде възможно общините в страната да имат отделни звена за недвижими културни ценности и достъп до архива на института за паметници на културата (НИНКН). Освен това тази седмица се очаква да бъде избран изпълнител, който да достави техника за дигитализация на архива на института.