Изграждат ново кръгово кръстовище в Ямбол

Започва изграждане на кръгово кръстовище в Ямбол на улиците „Милин камък“ и „Търговска“. На 14 ноември, събота, започва изграждането на кръгово кръстовище в Ямбол – на улиците „Милин камък“ и „Търговска“.
Целта на проекта е преустройване на съществуващото сега четирикoлонно кръстовище, осигуряващо обслужване на моторни превозни средства, като кръгово и обслужване на всички направления при осигуряване на условия за безопасност на движението. Проектът е изготвен с технически елементи, съответстващи на проектната скорост на двете улици, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища от 2000 година и Наредба №2 от 29 юни 2004 година за „Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии“ при условието за максимално придържане към съществуващите улици и заемане на минимални площи за отчуждаване.
Преустройството е проектирано с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на кръстовището. Временната организация на движението се извършва в шест етапа. Очаква се ремонтните дейности да приключат до края на годината. Община Ямбол се извинява на гражданите за причиненото неудобство.