Изискват от фермерите родословна книга за всяка една крава

Едно от изискванията във фермите е да се води Родословна книга, в която да се вписва потеклото на всяко едно животно, като по този начин се проследява нивото на млечността, каза Румен Георгиев, председател на Асоциацията на млекопроизводителите в област Пазарджик. Винаги едно породисто животно струва скъпо, за разлика от едно животно, което няма потекло. Търговците се интересуват от показателите на майката и бащата на животното, когато го купуват.
„Ние, фермерите, ще бъдем добре, когато достигнем фазата да продаваме животни по между си с цел обогатяване на стадото. Към момента се продават животни единствено за добив на месо или ако фермата фалира”, каза още Георгиев. Според новите разпоредби на Министерството на земеделието и храните фермери, чиито животни са под селекционен контрол, ще имат право на държавна помощ за племенни животни – овце, кози и говеда. От държавната помощ ще могат да се възползват всички фермери, които спазват развъдната програма за съответната порода животни, както и развъдните асоциации. Основното изискване към животновъдите е животните да са вписани в родословната книга и с тях да се извършва селекционно-племенна дейност.