Изкупвателните пунктове за билки се отчитат до днес

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково информира всички отговорници на билкозаготвителни пунктове в областите Хасково и Кърджали, че съгласно Закона за лечебните растения, трябва да представят в инспекцията до 20 януари 2018 г. обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2017 г. билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складови наличности.
Билкозаготвителите, които не подадат в срок исканата информация или тя съдържа неверни данни, подлежат на санкциониране. В Закона за лечебните растения се предвиждат глоби за физически лица в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридическите – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева. Миналата година поради неподадена своевременно информация са санкционирани 4 билкозаготвителни пункта.
На територията на РИОСВ – Хасково функционират 12 пункта за изкупуване на билки – в Кърджали, Крумовград, Момчилград, Свиленград, Ивайловград, Симеоновград, с.Константиново, общ. Симеоновград и пет в Любимец. Подадените в Екоинспекцията справки за реализирани количества билки през последните години показват, че в региона се събират най- много риган, чубрица, лайка, шипка, градински чай, лавандула и липа. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.