Изкуствен интелект ще подпомага борбата срещу градски пожари

На предстоящото си заседание Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа предложение за присъединяване към проект за вграждане на изкуствен интелект за подпомагане на вземането на решения за предотвратяване на градски пожари. Това се посочва на сайта на СОС, където е публикуван дневният ред на заседанието, което ще се проведе утре.
В доклада внесен от зам.-кмета в направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ Никола Барбутов се посочв, че в началото на 2024 г. Програма „Механизъм за гражданска защита на ЕС“ е обявил покана за набиране на проектни предложения на тема „Знания за действие в областта на превенцията и готовността“. Избрани са четири различни региона в цяла Европа – Регион Южна Кастилия (Испания), Тайбон (Италия), Природен парк „Витоша“ (България) и планината Троодос (Кипър). Планира се пилотен експеримент във всеки регион, а общият инструмент за симулация с помощта на изкуствен интелект ще бъде адаптиран за всяко населено място. За изпълнение на проектното предложение за Столична община в доклада са предвидени тестово учение с демонстрационни дейности, водено от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община на територията на Природен парк „Витоша“, участие в пет международни срещи на партньорите, участие в месечни онлайн срещи за периодичен мониторинг и обмен на идеи.