Изкърпването на улиците в Ямбол продължава

Днес и утре движението по кръстовището на ул. „Индже войвода“ и бул. „Крайречен“ ще бъде временно ограничено за един час в следобедните часове на деня. Затварянето на това ключово кръстовище се налага поради кърпежите, които ще бъдат извършени върху асфалтовата настилка.
По вътрешнокварталните улици на град Ямбол кърпежи се извършват и от служители на ОП „Комунални и обредни дейности“, с техника на Община Ямбол. Предстои и цялостно преасфалтиране на част от улица „Преслав“- от ул. „Александър Стамболийски до ул.“Г.С Раковски“, както и на други участъци в града, които ще бъдат допълнително обявени. В посочения участък частично ще бъде подменена и тротоарната настилка.