Изложба от международен пленер откриват в Димитровград

Днес от 18,00 ч. в прохладата на лятната читалня на Градската библиотеката, ХГ „Петко Чурчулиев” ще бъде съорганизатор на заключителната изложба от проведения в с. Бодрово второ издание на международният симпозиум по живопис „СУГИТ” ‘17. От 8 до 15 септември 8 автори от 5 страни /Латвия, Грузия, Полша, Турция и България/, представители на различни поколения се събраха в с. Бодрово на живописен пленер „СУГИТ” при предоставянето на пълна свобода, както на идеята, така и в материала.
Пленера е една от най-добрите форми на изява, при който свободомислещи творци в непринудена естествена среда могат да обменят идеи, креативна енергия, контакти, нови инициативи и най-вече да защитят таланта си.