Изложба от пощенски картички подредиха в Хасково

С изложба от пощенски картички „Да открием заедно близки и далечни страни“ бе отбелязан днес Денят на европейското сътрудничество в Хасково. Експозицията е идея на РИМ Хасково. Официални гости на Регионалния исторически музей бяха заместник-министърът на МРРБ Деница Николова, областният управител на Хасково Станислав Дечев, кметът Добри Беливанов, заместник областният управител д-р Стефка Здравкова, заместник-кметът Милена Трендафилова, представители на държавната и местна власт, гости и партньори на РИМ Хасково по проект за транс-гранично сътрудничество от Гърция.
В приветствието си Областният управител на Хасково заяви, че вече 10 години България е пълноправен член на най-успешния междудържавен съюз, основан на принципите на свободата на личността и просперитета. „Програма Интеррег България-Гърция е само един от елементите на европейското сътрудничество. А днес, чрез тази програма и с помощта на Музея в Хасково, ние с Вас ще открием заедно близки и далечни земи чрез експозицията от пощенски картички. Лично мен те ме връщат в едно време, когато това беше един от малкото начини за комуникация и чрез картичката ние изпращахме посланията си до своите най-близки хора“ , посочи Станислав Дечев.
Служителите на РИМ Хасково получиха специални поздравления от заместник министър Деница Николова за успешния проект с гръцките партньори, за уникалната музейна сбирка и за усилията им да съхраняват историята и паметта на Хасково и региона. Денят на европейското сътрудничество продължи с образователната игра „Търсене на съкровища“, организирана от РИМ Хасково.