Изложба от РИМ – Русе гостува в София Тех Парк

Мобилна изложба за заплахите от търговията със застрашени от изчезване растителни и животински видове ще бъде представена на Софийски фестивал на науката в периода от 9-ти до 12-ти май. Фестивалът се организира от Фондация „Красива наука“ и ще се проведе в София Тех Парк.
Фондация „Красива наука“ организира фестивали на науката, проекти и други инициативи за подобряване връзката на неспециализирани аудитории с постиженията на фундаменталната, приложната наука и технологии в България и по света. Концепцията за изложбата е на уредниците от отдел „Природа“ на Регионален исторически музей – Русе – Венцеслав Петков и Красимир Киров. Експозицията „Природа в риск. Интерактивната образователна изложба в подкрепа на Световната конвенция за международна търговия с редки и застрашени видове растения и животни“ е реализирана от Регионален исторически музей – Русе с подкрепата на Министерството на културата.
Уникалната по своя характер изложба е направена от 41 дървени модула, които изграждат презентационна стена. Касетите служат, както за експозиционна мебел, така и за поставяне на интерактивни дисплеи и табла. Изложбата илюстрира опасностите за защитените растителни и животински видове от безконтролното им използване в следствие на нерегламентираната търговия с тях. Тя насочва вниманието към предпоставките за намаляване популацията на някои представители на флората и фауната в световен мащаб. През 2019-а година Министерството на околната среда и водите предостави на музея в Русе три палта с кожа на защитени видове – видра и бенгалска котка и три чифта обувки от крокодилска кожа. Артикулите са конфискувани по реда на Закона за биологичното разнообразие, регламентите на Европейския съюз и Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES. Тези експонати са основното ядро за създаване на изложба, която да постави фокус върху нерегламентирани форми на притежание на растителни и животински видове, както и върху формиране у посетителите на щадящо отношение към природата.