Изложба от стари ръкописи показва историческия музей в Габрово

Регионален исторически музей-Габрово представя изложбата „Ръкописи и книжовна традиция”, която е обвързана с два важни момента от историята на България – 1 ноември, Ден на народните будители и 225 години от написването на „История во кратце о болгарском народе словенском”, чиито автор е габровецът йеросхи монах Спиридон. Това каза Даниела Цонева, уредник в музея. По думите й, тази изложба показва съхранената памет за книжовниците, съдействали да се поддържа българското народностно самосъзнание.
„Имената на много от тях остават неизвестни, но всички те работят на „ползу роду”. Бих споменала няколко от тях. Влад Поппетков Гладичов, който е един от преписвачите на Паисиевата история, Роман Габровски, Никифор Рилец, Рачко Георгов, Стани Станимиров. Йеросхи монах Спиридон е автор на четвъртата за ХVІІІ век история, посветена на България и третата, написана от българин.”
Даниела Цонева уточнява, че първата история е на Паисий, втората е Зографската, чиито автор е неизвестен и третата е на йеросхимонах Спиридон. Изложбата „Ръкописи и книжовна традиция” е посветена и на следовниците на първите книжовници, които работят през ХІХ век. В изложбата е показана част от сбирката ръкописи и старопечатни книги – църковнославянски, учебници, светска литература, които са свидетелство на търговското и културно общуване на Габрово с европейския свят.