Излъчват „Царевград Търнов – звук и светлина” в събота

Във връзка с излъчването на Аудио-визуален спектакъл “Царевград Търнов – звук и светлина” ще бъде въведена следната временна промяна в организация движението на МПС:
- на 26 септември /събота/ 2020 г. за времето от 20,45 до 21,45 ч. ще бъде затворен за движение Площад “Цар Асен I”, както и на свързаните с него улици.