Износът на „прогнозни“ домати през 2023 година е по-голям

В различни публикации, споделени в социалните мрежи стотици пъти, се твърди, че преди 1989 г. само едно ТКЗС (Трудово кооперативно земеделско стопанство) у нас е изнасяло за година толкова плодове и зеленчуци, колкото сега е износът на цяла България.
През последните години подобни твърдения периодично се споделят в социалните медии, като предизвикват хиляди реакции. Публикациите са различни, но всички внушават, че по времето на комунистическа България, производството и износът на селскостопанска продукция са били ненадминати.
Свързахме се с Националния статистически институт, откъдето посочиха, че в дигиталната им библиотека са съхранени и посочени по години данните за външната търговия на България. На страници от 270 до 300 са публикувани данни за износа на различни селскостопански продукти от 1987 до 1991 година. Направихме сравнение на изнесените през 1987, 1988 и 1989 г. различни плодове и зеленчуци с износа през 2021, 2022 и 2023 г., данни за които са достъпни в сайта на Министерството на земеделието и храните. Оттам уточняват, че данните за 2023 г. са прогнозни. Така например, оранжерийните домати изнесени към други страни през 1987 г. са 11 945 тона, през 1988 г. – 14 972 т, а през 1989 г. – 4 148. За да направим сравнение, проверяваме количествата оранжерийни домати, данните за които са изнесени от Министерството на земеделието и храните. През 2021 г. страната ни е изнесла 15 774,5 тона, през 2022 г. – 13 989,5 т, а през 2023 г. – 17 207,4 тона. Видно е, че количествата през последните години са по-големи от тези в края на 80-те, с изключение на 1988 г.