Изплащат възнагражденията на членовете на избирателни комисии

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии, участвали в провеждането на избори за Народно събрание, проведени на 4 април, информираха от Община Габрово.
Средствата ще бъдат изплащани лично на лицето или с нотариално заверено пълномощно, срещу представена лична карта, след 10.00 часа на 12 април на касата в Центъра за административно обслужване в Община Габрово. Работното време на касата е от 08.30 ч. до 17.00 часа всеки работен ден. Възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии, предоставили своя банкова сметка, вече са преведени.