Изпратиха пробите на водата от Казанка за изследване

Във връзка с установеното наднормено съдържание на естествен уран в питейната вода на село Казанка, от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора, в присъствието на главен експерт от Дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Стара Загора, на 18 и 19 март са взети проби от два водоизточника и от чешма на потребител. Те са изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита в София, за да бъде изследвана отново концентрацията на естествен уран във водата. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на 30 – 40 дни.
Дотогава е в сила предписанието на РЗИ – Стара Загора водата да не се използва за пиене и готвене. Населението се снабдява с питейна вода от водоноска, осигурена от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора.