Изтеглиха вариант 15 за матурата по български език и литература

В Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 15, по който ще работят зрелостниците на матурата по български език и литература. Тя ще започне в 8.30 ч. в 759 училища в страната. На нея се очаква да се явят около 50 000 зрелостници. Продължителността на изпита е 4 астрономически часа. Ангажирани за нея са 13 000 квестори.
Учениците трябва да са в училищата, в който са разпределени за полагането на изпита не по късно от 30 минути преди неговото начало. Със себе си те трябва да носят документ за самоличност и служебна бележка за допускане. Зише се с черна химикалка. Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният въпрос включва есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби. Преди началото на изпита в класните стаи ще се проведе инструктаж, по време на който на учениците ще бъде обяснено какво представляват отделните модули на матурата. Първите два са по 60 минути, а третият – 120 минути. За провеждането на изпита традиционно е осигурено видеонаблюдение. За първи път през тази учебна година зрелостниците ще имат възможност за повторно явяване на матура за повишаване на резултата, като оценката от този изпит ще може да се използва само при кандидатстване във висше училище. На 20 май ще се проведе вторият задължителен зрелостен изпит. Той е по един от профилиращите предмети, изучавани в 11 и 12 клас или по теория на професията за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 7 юни.