Изтича крайния срок за заявления за целеви помощи за отопление

Днес изтича крайният срок за подаване на заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление за сезон 2019/2020 г, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен. До момента в дирекцията са постъпили 6 312 бр. заявления-за отпускане на целева помощ за отопление на жители на община Сливен. Отпуснатите помощи са 4 945 бр., а отказите са полечили 886 лица.
През предходния отоплителен сезон 2018/2019 г. в област Сливен са подадени 11081 заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, като отпуснатите целеви помощи са 9069 бр., а отказаните – 2012 бр., посочват още от „Социално подпомагане“.