Изтича срокът за деклариране на доставчиците на медийни услуги

Министерството на културата напомня на доставчиците на медийни услуги и на разпространителите на периодични печатни произведения до 30-и юни да декларират действителния си собственик и полученото през 2019 година финансиране.
Задължението за медии и разпространители на периодичен печат ежегодно да обявяват информация за собствеността и финансирането си са залегнали в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
В декларациите на медиите се посочват и всички договори, сключени с държавни и местни органи, както и с други възложители – подробно изброени в чл. 7а, ал. 4 от закона. Подаването става изключително по електронен път чрез улеснено попълване и подаване на формуляр в специална секция на интернет страницата на Министерството на културата. Подаването на декларациите е задължително, като санкцията за нарушителите е в размер от 10 000 до 15 000 лева.