Източват Германия със социални надбавки за деца

Това е нов вид престъпност: организирани банди от Източна Европа мамят германската държава с детски надбавки, изплащани за деца фантоми от България и Румъния. Щетите възлизат на десетки, може би дори стотици милиони. Измамата е функционирала така: в т.нар. семейни каси, които изплащат детските надбавки в Германия, били представяни фалшиви документи – актове за раждане на несъществуващи деца, уверения, че посещават училище в Германия, служебни бележки, които удостоверяват, че родителите им работят в Германия. Измамата е класифицирана като организирана, понеже зад нея стоят престъпни групи, които набавят фалшивите документи, съобщава вестник „Ди Велт“ в обширна публикация по темата.
Схемата е работила поне година-две, е цитиран да казва Карстен Бунк, шеф на Германската семейна каса. Според него измамата е достигнала такива огромни мащаби най-вече заради свободата на придвижване в рамките на ЕС. „Предполагаме, че само през миналата година измамата с детските надбавки е ощетила държавата с десетки, може би дори стотици милиони евро“, казва Карстен Бунк.
Престъпните банди, движени основно от източноевропейци, вербували целенасочено в родните си страни семейства, на които обещавали добър живот в чужбина, включително благодарение на социални помощи от германската държава. След това им осигурявали транспорт до Германия, където ги настанявали в порутени жилища. Като следваща стъпка престъпниците откривали банкова сметка на името на бащата, но задържали дебитната карта. Затова пък раздавали на нищо неразбиращите мъже и жени фалшиви документи: фиктивни трудови договори, договори за наем, фалшифицирани паспорти, както и актове за раждане и уверения за посещаване на училище, с които се кандидатства за изплащането на детски надбавки. Ключова роля в измамната схема играели фиктивните трудови договори, които служели като входен билет към германската социална система.
Наскоро бяха огласени данни, според които през 2016 година Германия е изплатила 537 милиона евро надбавки за живеещи в чужбина деца. От Германската семейна каса предполагат, че немалка част от тези пари са били придобити неправомерно. Така например в семейните каси на градовете Вупертал и Дюселдорф са били проверени 100 молби на родители от Румъния и България, които получавали детски надбавки за три или повече деца. В 40% от случаите декларираните данни се оказали неверни. „Само тук щетите възлизат на 400 хиляди евро“, казва шефът на Германската семейна каса Карстен Бунк.