Икономиката ни ще се възстановява през есента

Българският финансовия сектор очаква икономическото възстановяване в страната да започне през третото или четвъртото тримесечие на 2020 г. Няма обаче консенсус по въпроса дали то ще бъде „V“- или „U“-образно, доколкото това са два от най-вероятните възможни сценарии за възстановяването на българската икономика от пандемията. В последно време, възможността за възстановяване под формата на „W“, също често се обсъжда поради риска от нови вълни на пандемията, които отново биха върнали икономическия спад или биха забавили растежа при започнало възстановяване. Това показва изследването на Министерство на финансите за икономическите оценки и очаквания на финансовия сектор.
Според него за малка и отворена икономика като нашата, която е силно зависима от икономиките на държавите от ЕС и участието ѝ във веригите на добавената стойност, възстановяването ще зависи в голяма степен и от това на останалите европейски държави. В частност е важно и дали процесите на овладяване и затихване на пандемията у нас ще протичат паралелно и в синхрон с тези в глобален и регионален план, а оттам и от продължителността и вида на ограничителните мерки. Ако пандемията в страната затихва, но в същото време има значителни огнища и ограничения в основни търговски партньори, процесът на възстановяване на нашата икономика ще се забави, обясняват от финансовите институции.
Според тях частният сектор и държавата трябва да са готови за работа в настоящия режим продължително време, а мерките да се разхлабват поетапно, частично и селективно в съответните сектори. Сред посочените аргументи са, че този подход ще доведе до „стабилизиране на дъното“, макар и на ниски нива. Така всеки, дори и частично работещ бизнес, ще намали безработицата и тежестта за държавата. Посочено мнение сред управляващите дружества е, че кризата не трябва да остане „неизползвана“ – тя е подходящ момент за увеличаване на дигитализацията в публичния сектор, за изграждане на ефективни връзки между институциите, подобряване на ефективността и оптимизиране на работата на държавната администрация.
Значителна част от финансовия сектор оценява като задоволителна икономическата ситуация в България през първото тримесечие на 2020 г. Припомняме, че за периода януари-март страната ни бе едва една от четирите държави в ЕС с отчетен ръст, макар и той да бе най-слабият в последните пет години за нас. Мненията на финансовите посредници в настоящото издание обаче показват значителна промяна в техните оценки и очаквания спрямо първата за годината анкета, породена от пандемията, въведеното извънредно положение в страната и наложените ограничителни мерки срещу разпространението на вируса. Техните прогнози за второто тримесечие са със сигурност за забавяне на темпа на растеж.