Илияна Йотова Защитата на правата е неизменно право на всеки

Всеки човек има право да бъде изслушан, има право на професионална правна защита. Дейността на Националното бюро за правна помощ е мисия, то е медиаторът между закона и правата на нуждаещите се. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към присъстващите на отчета на дейността на Националното бюро за правна помощ.
Вицепрезидентът изтъкна, че през последните години има отстъпление от отвоювани с десетилетия права. „Мнозина говорят дори за луксозни политики, а не са малко гласовете, които яростно им се противопоставят“, посочи Йотова. „Правната помощ покрива различни типове услуги и помощ – информация, юридически консултации и предоставяне на адвокат там, където е необходимо. Всичко това се предоставя напълно безплатно за бедните и уязвимите, за да познават още по-добре своите права и да имат още по-лесен достъп до правораздавателните институции“, заяви вицепрезидентът. Тя изтъкна осигуряването на правна помощ за хората, които живеят в бедност и социално изключване, за хората с увреждания, за децата. „Всичко това освен правната помощ изисква и много силни публични политики“, подчерта Илияна Йотова.
Вицепрезидентът акцентира върху два аспекта от дейността на Националното бюро за правна помощ – помощта за жертвите на домашно насилие и за непридружените малолетни и непълнолетни бежанци и мигранти. Йотова изтъкна множеството предложения на Националното бюро за правна помощ за промени в Закона за защита от домашно насилие. „За съжаление, законът стои на трупчета, лесното оправдание за което са кратките животи на последните парламенти. Още по-зле, в последните си дни 48-то Народно събрание гласува против Закона за изменение и допълнение“, посочи вицепрезидентът. Тя изрази надежда да бъде изграден координационният механизъм за борба с домашното насилие.
„Признание заслужава и работата ви с малолетните и непълнолетните мигранти и бежанци, особено с непридружените. Като част от най-уязвимата група, те не са информирани за статута си, не знаят на какво могат да разчитат, нямат достъп до професионална правна помощ по частен път. Към това се прибавя и езиковият проблем, а всеки международен документ казва, че правораздаването трябва да бъде езиково достъпно“, заяви Йотова. Тя предложи създаването на дигитална платформа, която да бъде достъпна за уязвими групи, да съдържа информация за нуждите, локацията и профила на нуждаещите се, като по този начин подобрява предоставянето на правна помощ.