Илияна Йотова откри кръгла маса за транспортната екология

Транспорт и екология означават сигурност. Транспортната политика е политика за сигурност – сигурност на Европа и на европейските граждани. Войната в Украйна и енергийната зависимост от Русия превърнаха тази политика в необходимост от спешни действия, а ударите върху икономиката, провокирани от пандемията, наложиха ускоряването на преминаването към зелена енергия и националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да отговорят на тази необходимост.
Сега е времето за бързи, смели и умни решения за „Енергийно свободна Европа“. Тази теза представи вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на кръгла маса „Транспортът на бъдещето – чиста енергия на справедлива цена“. Форумът се организира от ръководителя на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов и Аутомотив клъстер България. Йотова открои важността на дискусията и в контекста на току-що одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост и изрази надежда проектите, заложени в него в областта, да дадат добри резултати за модерен, екологично чист и рентабилен транспорт. Вицепрезидентът подчерта, че развитието на енергийните източници не става така бързо и поради голямата зависимост на европейските страни от газ, петрол, въглища се нуждаем от нова енергийна инфраструктура, особено на европейско ниво. Световният енергиен микс е съставен в 86% от полезни изкопаеми преди 20 години. Днес техният процент е 84%, т.е. само с два процента по-малко за 20 години. Йотова беше категорична, че не може с лека ръка да се отписват базови мощности, които осигуряват стабилност и предвидимост в енергийния микс, докато не се осигурят устойчиви решения за съхраняване на екологично чиста енергия от ВЕИ.
Илияна Йотова насочи вниманието върху риска за климата от разработване на нови находища и използване на нови големи количества природни горива в желанието за бърза диверсификация и рязко намаляване на руските доставки. Вицепрезидентът открои основните цели, заложени в плана „Готови за 55“, свързани с екологично чист транспорт – намаляване на парниковите емисии, свързани със старите автомобили, данъчни промени за стимулиране на други превозни средства, цифровизация и изграждане на интегрирана транспортна система, нисковъглероден транспорт.