Илияна Йотова: Успехът е в отборната работа

„Често говорим за взаимопомощ, солидарност, за социална отговорност, но реално твърде малко работим за това. Трябва да се вгледаме във философията на кооперативното движение – успява се там, където хората са един до друг, подават си ръка и са отбор.“ С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова приветства членовете на Националния съюз на трудово-производителните кооперации.
Вицепрезидентът бе гост на тържественото отбелязване на 100-годишния юбилей на съюза, който е един от най-старите в Европа. В него членуват 212 кооперации, членовете са над 7800. „Често пъти казват, че кооперациите принадлежат на един отминал период. Броят на членовете в съюза и резултатите от дейността ви показва колко сте необходими на нашето съвремие“, посочи Илияна Йотова.
Вицепрезидентът подчерта, че в бурно развиващия се свят, в който социалната ножица е широко разтворена, кооперациите са двигателят на социалната и солидарната икономика.
Илияна Йотова поздрави Националния съюз на трудово-производителните кооперации за отговорното му отношение към хората с увреждания. Съюзът осигурява работа на около 2000 наши сънародници с увреждания. „Благодаря ви, че давате на тези хора шанс за реализация и достоен живот“, заяви вицепрезидентът.
Националният съюз на трудово-производителните кооперации е двигател на Европейския форум за социално предприемачество в Пловдив, на чието осмо издание тази година Илияна Йотова бе гост. „Често говорим за връзката между образованието и бизнеса, за дуалното образование, но като че ли не са достатъчно усилията ни в тази посока. Трябва да възстановим тази традиция. Националният съюз на трудово-производителните кооперации работи активно със средните професионални училища, изгради и клъстър с висши учебни заведения, който активно подпомага и контактите с чужбина“, подчерта вицепрезидентът.
Илияна Йотова изтъкна, че кооперациите се нуждаят от повече подкрепа от държавата, която максимално да улесни дейността им, като направи законодателната уредба по-резултатна.