Илияна Йотова – патрон на 30-годишнината на франкофонията

Под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова ще бъде отбелязана 30-годишнината от пълноправното членство на България в Международната организация на Франкофонията. Вицепрезидентът и министърът на външните работи Николай Милков представиха на „Дондуков“ 2 пред медиите програмата за отбелязването на годишнината.
Вицепрезидентът изтъкна дългите традиции на България, свързани с френския език, още от Възраждането. Тя припомни, че първият демократично избран президент на България д-р Желю Желев в началото на 90-те години на миналия век отваря вратата на България към Франкофонската общност, а чрез нея и към европейските и международните организации. Илияна Йотова и Николай Милков подчертаха, че държавите във франкофонската общност са обединени не само от общия език, имат общи обществени и политически цели, споделят общи ценности като мир, демокрация, солидарност, защита на човешките права. Двамата изтъкнаха сериозната роля на България в Международната организация на Франкофонията и все още неизползваните възможности за развитие.
В създадената преди над 50 години организация членуват 88 държави. С присъединяването си към Международната организация на Франкофонията България поправя пътя за членство на много други европейски страни. Програмата на честванията, които ще продължат през цялата година, може да бъде намерена на сайта на Министерство на външните работи. Партньори на близо 80-те събития са министерства, езикови гимназии, Асоциацията на преподавателите по и на френски език, университети, Френският институт, Националното бюро на Университетската агенция на Франкофонията, Групата на посланиците франкофони и посолствата на франкофонските държави, Специализираният институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт, Франкофонският регионален център за Централна и Източна Европа, ангажирани с Франкофонията сдружения и представители на медиите.