Има ли натиск за плащане на глобите към КАТ на границата

Трябва ли да плащаме връчените ни наказателни постановления и фишове на КАТ при преминаване през българската граница? Законът е категоричен, че не съществува такова изискване. В действителност обаче много шофьори изпитват затруднения при преминаването. Сред причините e изискано заплащане на място на току-що връчени глоби, както и неправомерно задържане на документи.
Народният представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев попита министъра на вътрешните работи Калин Стоянов дали има вътрешно разпореждане граничните служители на МВР да изискват задължително плащане на място на връчените глоби или те да изискват на своя глава да се плащат натрупани глоби при преминаване на границата, но от отговора му не става ясно. В закона ясно се казва, че при липса на интензивен трафик, има изискване за връчване на неполучени наказателни постановления и фишове от страна на шофьори, преминаващи границата. Не съществува обаче изискване за задължителното им плащане на място в момента на получаване на документите за глобите. В отговора си министър Стоянов допълва, че за гражданите, които желаят да заплатят на място, има осигурен пос терминал, но не става ясно дали съществува практика, която противоречи на закона. Според министъра в периода от 1 януари 2022 г. към настоящия момент в министерството са постъпили едва 3 сигнала от граждани, свързани с извършени проверки на границата. Два от тях са за нежелание на лицата да им бъде връчен фиш, а третият – твърдение за незаконно отнет документ за самоличност. Стоянов уточнява, че след проверка, сигналите са счетени за неоснователни.