Има обществена поръчка за ремонт на пътя Обручище – Мъдрец

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обяви обществена поръчка за проектиране и строително-монтажни работи за основен ремонт на 15.7 км от третокласния път Мъдрец – Искрица – Медникарово – Обручище. Индикативната стойност е 17 420 000 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 11 април 2022 г.
За ремонта на тази отсечка жителите на село Обручище протестираха няколко пъти през годините. На последния им протест през март министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов пое ангажимент незабавно да се проведат необходимите процедури за ремонт на пътя между Мъдрец и Гълъбово. Началото на участъка, който ще се ремонтира, започва от кръстовището с път II-55 Велико Търново – Нова Загора – ТЕЦ-2 – Свиленград, в района на село Мъдрец. Завършва при пресичането с път III-554 Нoва Загора – Раднево – Харманли, в района на село Обручище. Ще бъдат ремонтирани трите големи съоръжения в отсечката – мост над дере, мост над река Соколница и ж. п. надлез в село Обручище, както и 32 броя водостоци.
Трасето е основна пътна артерия за община Гълъбово и осигурява връзка с минно-енергийния комплекс ТЕЦ „Марица изток 3″, рудник „Трояново-3″, завода за гипсокартон и на населените места Обручище, Медникарово, Искрица и Мъдрец с общинския център Гълъбово. Пътят е построен преди 45 години – през 1976 г., и оттогава не е основно ремонтиран. Обществената поръчка е по ускорена процедура по реда на чл. 74, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, поради спешната необходимост от ремонтни дейности на трасето и аварийното състояние на ж. п. надлеза в село Обручище. От началото на 2022 г. са извършвани периодични проверки на съоръжението, като през последните седмици се наблюдава активно пропадане и в двете ленти на платното за движение, както и пукнатини и значителни отцепвания на земния насип при подходите. Този процес е необратим и се задълбочава, което би довело до прекъсване на трафика в участъка и блокиране дейността на минно-енергийния комплекс ТЕЦ „Марица изток 3″, посочват от АПИ.
Настилката на третокласния път е силно износена, конструкцията му е с нарушена носимоспособност, тъй като в почти цялата отсечка има обособени участъци с видими повреди по пътното платно. По повърхността на настилката се наблюдават множество мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, коловози, локални слягания и пропадания. Обявена е и обществена поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при ремонта на третокласната отсечка. Индикативната стойност на поръчката е 609 700 лв. без ДДС, срокът за подаване на офертите също е 11 април т. г. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, разделен е на три междинни етапа, а предвиденият срок за строително-монтажните работи е 540 календарни дни (18 месеца).
За да се осигури възможно най-бързо започване на ремонтните дейности и съответно по-бързото им изпълнение, в проекта на договора е предвидена възможността по чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, според която при бедствени и аварийни ситуации разрешения за строеж по изключение могат да се издават по частични работни проекти. Строителните книжа могат да се комплектуват и по време на изпълнението на неотложните възстановителни работи или след изпълнението им. Средствата за ремонта на 15.7-километровата отсечка между Мъдрец и Гълъбово са от бюджета на пътната агенция.