Инициативата „Три морета”

Тази инициатива е да се поставят тапи или барикади между Русия и Германия. Най-големия проблем за Англосаксонската цивилизация е Германия и Русия. Те имат добри икономически, политически и културни отношения. Вкарването на България в тази геополитическа игра, в която участват трите Прибалтийски държави, Полша, ако е възможно Беларус, Румъния и България.
Според доцент Валентин Вацев: „Това е равносилно на война между България и Русия”.
Дано на Борисов и на Радев им узреят главите за да не ни набутват там, където не ни е мястото!
Дан