Инспектори провериха фермерския пазар във Варна

Инспектори от Областната дирекция за безопасност на храните във Варна извършиха проверки на фермерския пазар и на заведение с маси на открито в района. Проверките са текущи, но включват и новите изисквания във връзка с пандемията за носене на маски и ръкавици от търговците и за спазване на отстояния между масите в заведенията.
Д-р Роза Генова инспекцията по безопасност на храните коментира: „Има създаден контролиран достъп до пазара, като не се допуска преминаване на лица от всички посоки, следи се за недопускане струпването на няколко човека на едно място. Продавачите на тези открити търговски щандове са с ръкавици, маски. Има осигурени дезинфектанти за ръце, за контактни повърхности, които са разрешени от Министерство на здравеопазването“.