Информационен ден за Интеррег България – Турция

Областна администрация е домакин на Първия информационен ден за кандидати по Втората покана за набиране на предложения по програмата Интеррег- ИПП за Трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 – 2020 година. Форумът бе открит от областния управител на Хасково Станислав Дечев. „Фактът, че живеем в погранични области носи своите предимства. Хасково, Ямбол и Бургас имаме възможност да работим по общи проекти със съседите ни от Турция и да създаваме проекти с устойчивост, която пряко се отразява върху живота на всеки жител на нашите области“, заяви губернаторът. Той подчерта, че кохезионната политика е изключително важна за развитието на пограничните региони и за Хасковска област в частност. Станислав Дечев заяви, че очаква от Програмата реални резултати, достигащи директно до жителите на нашите три региона.
Програмата Интеррег –ИПП за Трансгранично сътрудничество България – Турция е с бюджет от 30 милиона евро. С обявяването на Втората покана за набиране на проектни предложения ще бъде разпределен ресурс от над 15 милиона и 600 хиляди евро. До сега по първата покана са финансирани 43 проекта. От тях 16 са инвестиционни, основно за борба с природните бедствия и опазване и управление на природните ресурси.
Ръководителят на съвместния технически секретариат Иван Делчев и експертите представят основните параметри на Втората покана. В Програмата участват от българска страна областите Бургас, която включва 13 общини, Ямбол с 5 общини и Хасково с 11 общини. От турска страна са включени провинциите Одрин и Къркларели. Общата граница между двете страни е 288 км. с 3 функциониращи гранични пропускателни пункта. Общата численост на населението в трансграничната зона е 1 561 984 жители, от тях 830 917 човека на българска територия и 731 067 – на турска територия. Трансграничната зона се характеризира с изобилие на културни, исторически и природни ресурси.