Информационна кампания „Шофирам начисто“ започна в Габрово

Започнала като информационна кампания по повод началото на учебната година, инициативата на Превантивно-информационен център по зависимости – Габрово „Шофирам начисто“ вече е допълнителен обучителен модул в курса по оказване на първа долекарска помощ, който БЧК – Габрово провежда с всички кандидат-шофьори. Новината съобщи Община Габрово.
Основна цел на водените от екип на ПИЦ занятия е запознаване на бъдещите водачи с ефектите и остатъчното влияние на психоактивните вещества върху способността за разумна преценка на шофьорите, както и с наказателната отговорност, която предвижда законът при управление на автомобил след употреба на наркотици. В рамките на обучителните срещи курсистите имат възможност да проверят реакциите си чрез симулационни очила, да дискутират проблемни ситуации, свързани с необмисленото поведение на пътя, да получат полезна и достоверна информация за рисковете, които крие употребата на наркотични вещества.